Mežotnes pils un cars Aleksandrs I

Krievijas car Paula I ģimene
Visdrīzāk Krievijas cars Aleksandrs I latviski nerunāja, taču uz viņa izcelsmi var paskatīties mazliet vieglprātīgi un no cariskās cenzūras neaizēnota rakursa. Vai šie cilvēki ir līdzīgi?    Vidējā bildē ir redzams Krievijas cars Aleksandrs I, bet malējās bildēs Šarlote fon Līvena, kuru varētu saukt par latvieti. Šarlote fon Līvena (Charlotte von Lieven) ieprecējās senajā Līvenu dzimtā, kuras izcelsmi saista ar seno Vidzemes lībiešu valdnieku Kaupo. Dzimtai Skatīt vairāk [...]

Ķemeru robežakmens

Juris Urtāns: Šim Ķemeru apkārtnē atrodamajam akmenim nav īsta nosaukuma. Kad vajag, to nosauc par robežakmeni vai vienkārši par lielo akmeni, kas gan ir pareizi, bet bezpersoniski. Parasti izcilākajiem almeņiem ir pašiem savs vārds, bet, pievienojot akmens vārdam tuvāko māju nosaukumu vai kādu citu iegājušos vietvārdu, akmens vārds iegūst pietiekami savdabīgu skanējumu, un arī citiem šī  vieta ir atpazīstamāka. Piemēram, Brūklāju Velnakmens vai akmens, ko Skatīt vairāk [...]