Mežotnes pils un cars Aleksandrs I

Krievijas car Paula I ģimene

Visdrīzāk Krievijas cars Aleksandrs I latviski nerunāja, taču uz viņa izcelsmi var paskatīties mazliet vieglprātīgi un no cariskās cenzūras neaizēnota rakursa.

Vai šie cilvēki ir līdzīgi?
Šarlote fon Līvena Krievijas impērijas Cars - Aleksandrs I Šarlote fon Līvena

Vidējā bildē ir redzams Krievijas cars Aleksandrs I, bet malējās bildēs Šarlote fon Līvena, kuru varētu saukt par latvieti.

Šarlote fon Līvena (Charlotte von Lieven)

ieprecējās senajā Līvenu dzimtā, kuras izcelsmi saista ar seno Vidzemes lībiešu valdnieku Kaupo. Dzimtai piederēja liels skaits muižu visā Latvijā. Pati Šarlote guvernantes amatam 1783.gadā tika izvēlēta, pateicoties baltvācu aristokrātu labajai slavai – viņi Krievijā tika uzskatīti par puritāniskiem, morāli stingriem un inteliģentiem cilvēkiem. Enerģiskā, taisnprātīgā un stingrā, bet vienlaikus sirsnīgā Šarlote un carienes bērni viens otru iemīlēja, un Līvena ieguva carienes draudzību un kļuva par viņas uzticības personu.

1797.gadā cars Pāvils I (Šarlotes fon Līvenas audzināto bērnu (arī Aleksandra I) tēvs) Mežotnes muižu jau padarīja par Līvenu dzimtas īpašumu un 1799.gada Šarlote fon Līvena kļuva par grāfieni. Viņas karjera turpinājās tālāk – 1826.gadā viņas izauklētais carienes bērns – nu jau pats cars – Nikolajs I viņu iecēla Krievijas impērijas firstu kārtā.

Kā redzam Šarloti tiek pieņem darbā tikai tāpēc, ka viņa ir labs cilvēks, bet jau mazliet vēlāk par skaistām acīm viņa saņem veselu muižu – Mežotni.

Mežotnes pils, ko būvēja Krievijas impērijas cars Pāvils I Romanovs Šarlotei fon Līvenai

Kādā pārgājienā ievēroju, ka Lielupes krasti Mežotnes apkārtnē saulainā pavasara dienā ir ļoti piemēroti atpūtai dabā. Saliekot to kopā ar Šarlotes veiksmes stāstu radās aizdomas par viņas līdzību ar kādu no iespējamās atpūtas rezultātiem. Un jau vēlāk sameklētās bildes viesa zināmu jautrību officiālajā vēstures gājumā.

Bet tik vien ir kā šis nelielais teksts par Mežotnes pils vēsturi. Krievu vikipēdija Šarloti nepiemin vispār. Krievijas caru dinastija vēlāk turpinās no Aleksandra brāļa Nikolaja I, kura izcelsmē šķiet nav nekā neparasta.

Vairāk par Mežotnes pili un Bauskas apkārtnes kultūrvēsturi

klātienē varēs uzzināt laivu braucienā “Lielupes Ekspedīcija 2013”, kas notiks 2013. gada 6. aprīlī Bauskā.