👨🏻‍💼 Kontaktinfo

Rekvizīti:

Algenta IK
Reģ. Nr.: 43602020079
🏡 Adrese: Uzvaras iela 7-30, Jelgava LV-3001
💶 Banka: AS “SEB banka”
SWIFT (BIC): UNLALV2X
Konts: LV 54 UNLA 005 000 963 0815


👨‍💼 AtisLuguzs
PurvaPasaule.lv pasākumu vadītājs:

📧 E-pasta adrese:
atis.luguzs@gmail.com

☎️ Saziņai lietotnē WhatsApp
t. +371 267 61 807


Interesējošos jautājums var uzdot arī izmantojot kontaktformu:


    Multisports.lv ir izveidots līdzīgi un pozitīvi domājošiem cilvēkiem, kam patīk pārgājieni un sacensības brīvā dabā.