FOTO orientēšanās sacensības: Pilsētas Rogainings

Kārtu kalendārs

Kalendārā vēl var rasties papildinājumi un izmaiņas vietas un datumu ziņā.

Nr.Datums, nedēļas diena,Vieta
1.12. maijs (pirmdiena)Jelgava, Pasta sala (karte)
2.19. maijs (nenotika)Jelgava, Pasta sala (karte)
3.26. maijs (pirmdiena)Jelgava, Pasta sala (karte)
4.2. jūnijs (pirmdiena)Jelgava, Pasta sala (karte)
Nr.Datums (Piektdiena)Vieta
1.10. maijs (sestdiena)Zirgzandales, Mārupe
2.16. maijs (piektdiena)Jaunmārupe – Olaine (karte)
3.6. jūnijs (piektdiena)Ozolnieku skola (Ozolnieki, Jelgava) (karte)
4.13. jūnijs (piektdiena)Garkalne (karte)
5.18. jūlijs (piektdiena)Lapsas (karte)
6.8. augusts (piektdiena)Kalnciems (karte)
7.22. augusts (piektdiena)Dalbe (karte)
8.29. augusts (piektdiena)Aklais ezers,
9.. . .Milzkalns

Pilsētas rogaininga apraksts

Pilsētas rogainings ir orientēšanās sacensības izvēles distancē 1 vai 2 stundu garumā. Salīdzinoši īsais laika sprīdis ļaus vairāk pievērsties tādiem rogaininga elementiem, kā – pēdējās stundas distances plānošana, skriešanas tempa un ceļa izvēle, maksimāla kontrollaika izmantošana. Izvairoties no iedziļināšanās ogļhidrātu un pēdu fizioloģijas problēmās. Kas noteikti piesakās un ietekmē rezultātu garajās 24 stundu sacensībās vairāk, kā sportista tehniskie rādītāji.

Īpaša uzmanība tiks veltīta maršruta izvēles iespējām. Lai sastādītu precīzu laika grafiku distances veikšanai, būs nepieciešams iespējami objektīvi novērtēt savus un komandas spēkus un attīstīt ātras kontrolpunktu ņemšanas stratēģijas.


Jelgavas Bilžu galerija

IMG_3173__

IMG_3252__ IMG_3288__ Pilsētas rogainingsIMG_1555 IMG_0884__ IMG_1402__copy IMG_1405__ IMG_1419__ IMG_1428 IMG_1433 IMG_1505__ IMG_1506__ IMG_1524 Marta pie Jelgavas studenta


*   *   *   NOLIKUMS   *   *   *

Pilsētas Rogainings 2014

Rogainings ir komandu sporta sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā, brīvi izvēlētā secībā, apmeklē apvidū izvietotus kontroles punktus (turpmāk tekstā “KP”), kuriem piešķirtas noteiktas vērtības. Sacensību mērķis savākt pēc iespējas lielāku punktu vērtību summu.

1. DALĪBNIEKI

1.1. Komanda

Komanda sastāv no 1, 2 vai 3 dalībniekiem.

 1.2. Dalības maksa

Dalībnieku skaits komandā1 dalībnieka
dalības maksa
Uzņēmuma* komandas
1 dalībnieka dalības maksa
1 dalībnieks3 €5 €
2 dalībnieki2,50 €4,50 €
3 dalībnieki2 €4 €
Ģimene*1.5 €3.5 €
 • Dalības maksa maksājama uz vietas sacensību dienā
 • Ģimenes klasē var startēt ģimene līdz 5 dalībniekiem, ar nosacījumu, ka jaunākajam dalībniekam ir mazāk kā 12 gadu.
 • Ja Jūsu komandas nosaukumā ir iekļauts uzņēmuma/ produkta/ pakalpojuma nosaukums vai kāda daļa no tā, tad tā kvalificējas kā Uzņēmuma klases komanda. Šīm komandām papildus tiek piešķirti krekli (8 € par kreklu) ar uzņēmuma logo, saite uz interneta mājas lapu rezultātu tabulā u.c.

Dalības maska sedz maršruta sagatavošanu un karšu druku, tiesnešu darbu un citus organizatoriskus izdevumus.

1.3. Dalībnieku grupas

Komandas tiek vērtētas vairākās grupās atkarībā no dalībnieku vecuma un dzimuma. Katra komanda tiek vērtēta visās grupās, kurām atbilst komandas dalībnieki. Dalībnieki tiek iedalīti grupās pēc dzimuma M – vīriešu, W – sieviešu un X – jauktā.

Neviens sacensību dalībnieks nedrīkst vienlaikus piedalīties sacensību organizācijā tādā mērā, lai varētu gūt priekšrocības pār citiem sacensību dalībniekiem, piemēram, iegūt papildus informāciju par sacensību apvidu, karti vai KP atrašanās vietām.

Grupas tiek sadalītas apakšgrupās pēc vecuma:

 • MO, WO, XO – atklātās apakšgrupas, kurās sacenšas visas komandas;
 • MJ, WJ, XJ – junioru apakšgrupas, kurās sacenšas tikai tās komandas, kurās visu dalībnieku vecums ir mazāks par 18 gadiem uz sacensību starta dienu;
 • MV, WV, XV – senioru apakšgrupas, kurās sacenšas tikai tās komandas, kurās visi dalībnieki ir 40 gadus veci vai vecāki;
 • MSV, WSV, XSV – super-senioru apakšgrupas, kurās sacenšas tikai tās komandas, kurās visi dalībnieki ir 55 gadus veci vai vecāki.
 • MUV, WUV, XUV – ultra-senioru apakšgrupas, kurās sacenšas tikai tās komandas, kurās visi dalībnieki ir 65 gadus veci vai vecāki.
 • G – Ģimenes grupa. Šajā grupā startē vecāki kopā ar bērniem, ar nosacījumu, ka viens dalībnieks ir jaunāks par 12 gadiem.

Sacensību rīkotāji mazāka dalībnieku skaita gadījumā var apvienot vairākas līdzās esošās vecuma apakšgrupas. Dalībniekus ieskaita apakšgrupās pēc dalībnieku vecuma sacensību starta dienā.

Ja kādā komandā ir dalībnieks, kurš ir jaunāks par 14 gadiem, tad komandā jābūt arī dalībniekam, kurš ir 18 gadus vecs vai vecāks.

Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret nelaimes gadījumiem un
iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (līdz 16 g.v.).


2. NEPIECIEŠAMAIS INVENTĀRS

 • Digitālais fotoaparāts, lai atzīmētos KP. Drīkst izmantot arī mobilo telefonu, ja vien tajā var saskatīt attēla detaļas.
 • Kompass (ieteicams).
 • Piemērots apģērbs un apavi.

3. SACENSĪBU NORISE

3.1. IERAŠANĀS sacensību vietā no plkst. 16:00 

Ierodoties sacensību centrā dalībnieki nomaksā dalības maksu, aizpilda komandas anketu ar komandas nosaukumu un dalībnieku vārdiem un uzvārdiem, un dzimšanas gadu, kā arī saņem dalībnieku numurus un apvidus kartes.

3.2. DISTANCES PLĀNOŠANA  pirms starta notiek līdz 1 stundai. Aizliegts izmantot datoru un specializētas datorprogrammas.

3.3. STARTA brīdis ir komandas foto ar sacensību centra pulksteni. Startēt dalībnieki var sākot no plkst. 17:00, līdz 19:00 (2h distancē) un līdz 20:00 (1h dist.).

3.4. KONTROLLAIKS ir vai 2 stundas.

3.5. KARTES un KONTROLPUNKTI

Karte būs A4 formāta, mērogā 1:15 000, kas ir 150 m dabā = 1 cm uz kartes. Tiks izmantotas topogrāfiskā vai kombinēta aerofoto karte ar topogrāfisko zīmējumu. Papildus uz kartes būs novilktas arī magnētisko ziemeļu (uz kuru rāda kompass) līnijas sarkanā krāsā, arī ik pēc 500 m.  Magnētisko ziemeļu virziens tiks norādīts ar bultiņu. Karšu ievietošanai varēs saņemt A4 kabatiņas. Par papildus ūdensdrošību jārūpējas dalībniekiem pašiem. Karšu komplektu saņem katrs komandas dalībnieks.

Dabā plānots izvietot tik daudz kontrolpunktu, lai būtu ievērojama izvēle un visus apmeklēt 2 stundu kontrollaikā būtu maziespējams.  Distances garums apmeklējot visus KP tiek plānots lielāks 20 km.

Dalībniekiem tiks izsniegta lapa ar sanumurētiem kontrolpunktu attēliem un atzīmēšanos veidu tajos.

Pārsvarā visi kontrolpunkti tiks apzīmēti ar 2 cipariem. Tas nozīmē, ka dabā būs atrodams tikai vietai piederošs objekts bez orientēšanās prizmas un simbola apzīmējuma.

No kuriem Pirmais cipars norāda kontrolpunkta vērtību punktos. Tā būs no 1 līdz 9 punktiem.

Ja kontrolpunkts kartē ir apzīmēt ar 3 simboliem, tad 3. simbols sakritīs ar dabā atrodamā kontrolpunkta simbolu. Par simboliem var kalpot: Q W E R T Y U O P A S D F G H J K L Z X C V B N M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ # $ % &  – burti, cipari un speciālie simboli.

Piemēram, kontrolpunkts ar apzīmējumu 627 norāda, ka tā vērtība ir 6 punkti, bet dabā atradīsies KP prizma ar ciparu 7.

Kontrolpunktos, kuru apzīmējumā ir divi cipari, dabā atradīsies tikai vietai piederošs objekts bez KP lapiņas, vai cita apzīmējuma.

3.6. ATZĪMĒŠANĀS KONTROLPUNKTOS

Atzīmēšanās kontrolpunktos

Apvidū izvietotajos kontrolpunktos komandas atzīmējās vienam komandas dalībniekam nofotografējot pārējos komandas dalībniekus ar kontrolpunkta lapiņu vai objektu (ja KP dabā nav kā speciāli apzīmēts).

3.7. PĀRVIETOŠANĀS DISTANCĒ

 • Navigācijai atļauts izmantot tikai mehānisko kompasu, pulksteni un sacensību organizatoru izsniegtās kartes. Vienīgais izņēmums ir „pasīvās” GPS iekārtas bez ekrāna, kuras atļauts izmantot, lai saglabātu dalībnieka veikto distanci iekārtas atmiņā. Sacensību vietā atļauts izmantot tikai un vienīgi sacensību kartes, jebkādu citu kartogrāfisko materiālu, kas piedāvā papildus informāciju par sacensību vietu, izmantošana aizliegta.
 • Komanda pārvietojas tikai ar kājām. Aizliegta jebkāda veida mehānisko transporta līdzekļu izmantošana.
 • Distances laikā komandas dalībniekiem jāatrodas dzirdamības attālumā vienam no otra. Komandai jādemonstrē atbilstība šim likumam pēc tiesneša vai citas komandas dalībnieka pieprasījuma.
 • Komandas dalībniekiem, pēc tiesneša vai citas komandas pieprasījuma jāuzrāda komandas numurs.
 • Komanda nedrīkst saņemt palīdzību un sadarboties ar citiem cilvēkiem, kā arī apzināti sekot citai komandai.
 • Distancē pirms starta aizliegts ienest un atstāt pārtiku vai inventāru komandas vajadzībām, tāpat sacensību laikā distancē aizliegts atstāt pārtiku vai komandas inventāru.
 • Katram dalībniekam distancē jāņem līdzi svilpe. Nepieciešamības gadījumā dalībnieks, izmantojot svilpi, ar vairākām īsu signālu sērijām ziņo par savu atrašanās vietu.
 • Sacensību laikā dalībniekiem aizliegts atstāt atkritumus tam nepiemērotās vietās. Sacensību rīkotāji var norādīt vietas, kur distancē atļauts atstāt atkritumus (piemēram, dzirdināšanas punkti).
 • Dalībniekiem aizliegts bojāt KP aprīkojumu, ūdens ņemšanas vietas iekārtojumu un jebkuru citu inventāru, kuru distancē novietojuši sacensību rīkotāji.
 • Ja kāds dalībnieks vēlās pārtraukt sacensības (t.i. izstāties no sacensībām) pirms kontrollaika beigām, tad komanda pilnā sastāvā ierodas sacensību centrā un informē rīkotājus. Šāda komanda (sākotnējā sastāvā) tiek uzskatīta par distanci beigušu, un tās rezultāts tiek uzrādīts rezultātu protokolā. Ja no sacensību dalībnieku vidus tiek izveidota jauna komanda, tad, pēc organizatoru lēmuma, tā var tikt pielaista pie sacensībām, bet komandas dalībnieku iepriekš apmeklētie KP netiek skaitīti.

Zemes un īpašuma tiesību ievērošana

Dalībniekiem jārespektē publiskā un privātīpašuma tiesības.

 • (a) Dalībniekiem aizliegts šķērsot apsētus vai augošas labības un citu kultūru laukus, ja vien to nav atļāvuši sacensību rīkotāji. Tāpat aizliegts šķērsot jebkuru vietu, kuru sacensību rīkotāji noteikuši kā dalībniekiem slēgtu.
 • (b) Lai neizraisītu konfliktus ar privātīpašniekiem, dalībniekiem jāpārvietojas saprātīgā attālumā no privātmājām un citām privātīpašumā esošām teritorijām.
 • (c) Dalībniekiem uzmanīgi jāšķērso žogi un citi mākslīgi veidoti šķēršļi. Visi vārti ir jāatstāj tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika atrasti.
 • (d) Dalībnieki nedrīkst piegružot sacensību vietu.
 • (e) Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus sacensību vietā, ja vien nav saņemta atļauja no sacensību rīkotājiem.
 • (f) Dalībniekiem distancē aizliegts smēķēt.
 • (g) Dalībniekiem aizliegts apzināti postīt vai traucēt vietējo augu un dzīvnieku valsti.
 • (h) Jebkāda veida ieroči ir aizliegti sacensību vietā.

3.8. FINIŠS

 • Finiša brīdis ir komandas foto ar sacensību centra pulksteni.
 • Pēc finiša jānodod fotoaparāts kontrolpunktu attēlu pārbaudei.
 • Visiem KP jābūt fiksētiem ar vienu kameru. Atļauts izmantot mobilo telefonu, ja tam ir pietiekoši liels ekrāns attēlu apskatei un izņemama atmiņas karte ievietošanai karšu lasītājā.
 • Dušas nebūs, bet sacensību centrs parasti atradīsies pie kādas ūdenstilpnes, kurā varēs nopeldēties.
 • Dalībniekiem pēc finiša pienāksies salda smalkmaizīte un silts vai vēss dzēriens.
 • Rezultāti tiks apkopoti un ievietoti internetā 3 dienu laikā no sacensību dienas.

4. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA

Komandas rezultāts ir apmeklēto un, saskaņā ar šiem noteikumiem, pareizi atzīmēto KP vērtību summa, no kuras tiek atņemti soda punkti, ja tādi ir. Uzvar komanda ar vislielāko punktu summu, vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta ir komandai, kura ātrāk ieradusies finišā.

Ja KP ir nepareizi novietots vai pazudis, tad komandas, kuras atzīmējas tajā, saņem punktus par šī KP apmeklējumu, bet komandas, kuras var pierādīt rīkotājiem, ka apmeklējušas pareizo KP atrašanās vietu, arī saņem punktus par šo KP. Par pierādījumu var kalpot atpazīstams KP vietas fotouzņēmums.

KP vērtības būs no 3 līdz 9 punktiem. Par uzvarētāju kļūst tā komanda, kas apmeklējusi visvairāk KP, vai vienāda KP skaita gadījumā, kas distancē pavadījusi mazāk laika.

Kontrolpunkti, kuru attēlos KP simbols ir neskaidri saskatāms, vai komandas dalībnieki neatrodas tā tiešā tuvumā var netikt ieskaitīts vai ieskaitīta puse (0,5) no KP vērtības.

1 stundas distances rezultāts (punkti) tiks pārrēķināts 2 stundu formātā pēc šādas formulas:

 • 1 stundas distancē: Iegūto_punktu_skaits * 1,9 (piemērs: 83p * 1,9 = 158p)
 • 2 stundu distancē: Iegūto_punktu_skaits * 1 (piemērs: 150p * 1 = 150p)

Koeficients 1,8 ir aprēķināts ņemot vērā to, ka vidējais ātrums stundas skrējienā ir lielāks, kā 2 stundu distancē. Ņemot vērā, ka 2h distancē pirmo stundu var izmantot pilnībā, tad koeficients 1h distancē ir palielināts līdz 1,9. Piemērā komandas savāktais punktu skaits ir prognozēts balstoties uz vidējām komandas ātruma izmaiņām distances gaitā citās sacensībās.

Par pārtērētu kontrollaiku komandai tiek atņemts 1 punkts par katrām kavētām 30 sekundēm, arī nepilnām.

1 stundas distance tiks ieskaitīta, ja tā tiks veikta ātrāk kā 1h un 10 min. Atrodoties distancē ilgāk par 1h un 10 min tā tiks uzskatīta par 2 stundu distanci. Soda punkti  1 stundas distancē par pārtērētu kontrollaiku tiks atņemti pēc iegūto punktu pārrēķināšanas 2 stundu distances formātā.

Rezultātu apkopošana un publicēšana internetā notiks 3 dienu laikā no sacensību dienas.

KP starplaiki (spliti) tiks iegūti no KP fotogrāfiju uzņemšanas laikiem.

Rezultātiem tikt uzzīmēti grafiki, pielietojot speciālu grafiku zīmēšanas metodi orientēšanās sacensībām izvēles distancē.

5. KOPVĒRTĒJUMS un APBALVOŠANA

 • Apbalvošana atsevišķās kārtās pagaidām nav paredzēta.
 • No startiem atsevišķās kārtās tiks veidots Rogaininga sprinta kausa kopvērtējums.
 • Kopvērtējumā tiks vērtēti individuāli dalībnieki. Tas nozīmē, ka nav obligāti katru reizi startēt vienā un tajā pašā komandas sastāvā.
 • Ja dalībnieki būs uzticīgi savām komandām, tad papildus var tikt izveidots arī komandu kopvērtējums.
 • Kopvērtējumā labāko sportistu apbalvošana notiks sezonas noslēgumā. Visticamāk tas būs decembrī. Datums, vieta un pasākuma formāts tiks paziņots iepriekš.

Protestu izskatīšana

Jebkurai komandai 45 minūšu laikā pēc distances beigšanas ir tiesības rakstiskā veidā iesniegt sacensību organizatoriem protestu par sacensību noteikumu pārkāpumiem no citu komandu puses vai trūkumiem sacensību organizatoru darbībā, kas ietekmē sacensību rezultātus. Iesniegtos protestus izskata sacensību galvenais tiesnesis vai sacensību organizatoru noteikta komisija.

Citi noteikumi

Jebkurai komandai, dzirdot trauksmes signālu (īsu svilpienu sērijas), jāpārtrauc distance un jāsniedz nepieciešamā palīdzība komandai, kurai tā nepieciešama. Komanda netiks sodīta, ja palīdzības sniegšanas laikā pārkāps kādu no sacensību noteikumu punktiem.

Atbildība

Dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, apliecina, ka piekrīt šajā Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, apņemas tos ievērot un apzinās savu atbildību par personīgo drošību distancē, neceļot pretenzijas pret sacensību organizatoriem par iespējamām traumām, kas var tikt gūtas pieredzes trūkuma, apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka vai citu sacensību dalībnieku nevērības dēļ.

Sacensību rīkotājs:

Biedrība “Multisports.lv”

Atbildīgā persona:
Atis Luguzs
Tel. +371 26761807
e-pasts: atis.luguzs @ gmail.com


Pilsētas rogaininga REZULTĀTI

Rezultāti tiks aprēķināti par katru kārtu un kopvērtējumā no 4 labākajiem rezultātiem.

REZULTĀTI Excel formātā: >>Pilsētas rogainings, REZULTĀTI.xls

Rezultātu tabula un grafiki:  2. distance (26.maijs, 2. jūnijs)

Laiks kopāPunktiPerformance (punkti 24h)Perf., %GrupaVieta grupāVieta KOPĀ
1:46:2412316651.00MOResnais SusursII
1:02:0068 (38)8830.53GŠķērsielaIII
1:47:07233090.19GEs mīlu kaķītiIIIII

Grafiki_2.distance_Pilsētas_rogainings_2014_Jelgava


Rezultātu tabula un grafiki: 1. distance (12.maijs)

Laiks kopāPunktiPerformance (punkti 24h)Perf., %GrupaVieta grupāVieta KOPĀ
1:54:0013116551.00MOZigmunds BībersII
1:50:3811815360.93MOResnais SusursIIII
1:51:518510940.66XOKrones ielaIIII
0:54:1472 (40)10620.64XOJelgavniekiII4
1:52:00546940.42GKundziņiI5

Grafiki, Pilsētas rogainings 2014. 12. maijs, Jelgava

1 stundas distances rezultāts (punkti) tiks pārrēķināts 2 stundu formātā pēc šādas formulas:

 • 1 stundas distancē: Iegūto_punktu_skaits * 1,9 (piemērs: 83p * 1,9 = 158p)
 • 2 stundu distancē: Iegūto_punktu_skaits * 1 (piemērs: 150p * 1 = 150p)

Koeficients 1,8 ir aprēķināts ņemot vērā to, ka vidējais ātrums stundas skrējienā ir lielāks, kā 2 stundu distancē. Ņemot vērā, ka 2h distancē pirmo stundu var izmantot pilnībā, tad koeficients 1h distancē ir palielināts līdz 1,9. Piemērā komandas savāktais punktu skaits ir prognozēts balstoties uz vidējām komandas ātruma izmaiņām distances gaitā citās sacensībās.

Par pārtērētu kontrollaiku komandai tiek atņemts 1 punkts par katrām kavētām 30 sekundēm, arī nepilnām.

1 stundas distance tiks ieskaitīta, ja tā tiks veikta ātrāk kā 1h un 10 min. Atrodoties distancē ilgāk par 1h un 10 min tā tiks uzskatīta par 2 stundu distanci. Soda punkti  1 stundas distancē par pārtērētu kontrollaiku tiks atņemti pēc iegūto punktu pārrēķināšanas 2 stundu distances formātā.

1 un 2 stundu distances rezultāts (punkti) tiks pārrēķināts 3 stundu formātā pēc šādas formulas:

 • 1 stundas distancē: Iegūto_punktu_skaits * 2,58 (58p * 2,58 = 150p)
 • 2 stundu distancē: Iegūto_punktu_skaits * 1,44 (104p * 1,44 = 150p)
 • 3 stundu distancē: Iegūto_punktu_skaits * (150p * 1 = 150p)

Koeficienti 2,58 un 1,44 ir aprēķināti ņemot vērā to, ka vidējais ātrums stundas skrējienā ir lielāks, kā 3 stundu distancē. Piemērā komandas savāktais punktu skaits ir prognozēts balstoties uz vidējām komandas ātruma izmaiņām distances gaitā citās sacensībās.

one
two


Viena atbilde “FOTO orientēšanās sacensības: Pilsētas Rogainings”

Ieraksti komentāru:

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.