Foto orientēšanās rīkošana

Foto orientēšanās kļūst aizvien populārāka. Šādās sacensībās dalībnieki apmeklē kartē un attēlos norādītos objektus un fotografējas tajos. Ar ģimeni sarīkojiet paši savu foto orientēšanos vai dodaties citu piedāvātajos! Dalību kādās sacensībās varat pieteikt arī nedēļas nogalēs. Bet, ja esat nolēmuši paši sarīkot, tad labāk izvēlēties to darīt atvaļinājuma laikā.

Pilsētas fotoorientēšanās Jelgavā
Mazā Marta pozē pie mūžīgi salijušā Jelgavas studenta gatavojot foto orientēšanās pasākumu Jelgavā.

Šādas sacensības, tikai nelielākā mērogā, varat sarīkot arī svētkos, kad dalībniekiem objekti jāmeklē mājas pagalmā vai ielas garumā. Arī veids, kā tiek meklēti objekti, var būt atšķirīgs. Piemēram, dodoties ar kājām, braucot ar velosipēdiem vai automašīnām vai laivās.

Foto orientēšanās pamatideja

Vispirms jums ir jāizdomā, cik lielā mērogā dalībniekiem būs jāmeklē objekti, piemēram, mājas pagalmā, ielas garumā, ciemata, pagasta vai novada robežās.

Kad esat to izdomājuši, attiecīgi izvēlieties, vai dalībniekiem būs jāpārvietojas ar kājām, velosipēdu, automašīnu vai varbūt ar laivu.

Kā sagatavot foto orientēšanās pasākumu

Ja ieplānotajā foto orientēšanās vietā nav izteikta objekta, dabā var izvietot kontrolpunkta apzīmējumu ar ko fotografēties.
Ja ieplānotajā foto orientēšanās vietā nav izteikta objekta, dabā var izvietot kontrolpunkta apzīmējumu ar ko fotografēties.

Kādā dienā, kopā ar ģimeni, dodaties izpētīt izvēlēto sacensību vietu. Tā būs interesanta ekskursija un reizē arī gatavošanās sacensībām. Šī brauciena vai pastaigas laikā, jums jāsafotografē objekti, kurus būs jāmeklē citiem dalībniekiem. Ja izvēlētajā vietā nav izteikta objekta ko fotografēt, var dabā izvietot kontrolpunkta apzīmējumu. Parasti tas ir sarkans un balts trijstūris. Bet var arī veidot individuālus kontrolpunkta apzīmējumus. Svarīgi pēc pasākuma ir to visu novākt. Tāpēc labāk, ja dabā nekas nav jāizvieto.

Pirms došanās izpētē, nepieciešams sagatavot karti, kurā jūs atzīmēsiet objektu atrašanās vietas. Ja esat izvēlējušies rīkot auto-foto orientēšanos, tad internetā atrodiet konkrētās pilsētas, pagasta vai novada karti un izprintējiet to.

Izvēlieties vienu ģimenes locekli, kurš ļoti labi prot orientēties kartē un ieceliet viņu par atbildīgo, kurš atzīmēs objektu atrašanās vietas. Citam ģimenes loceklim piešķiriet fotoaparātu vai mobilo telefonu. Mazākajiem patiks objektu meklēšana, tāpēc viņiem ļaujiet pētīt un meklēt ko neparastu.

Dodaties ceļā pa izvēlēto maršrutu un fotografējiet dažādu objektus. Tie var būt – neparasts akmens, zīmējums uz sētas vai sienas, interesants koks vai tā zars, uzraksts uz mājas, mājas numurs, jocīga māja vai kāda ēkas detaļa. Ļaujiet vaļu bērnu iztēlei un viņu acīm, kas ieraudzīs daudz ko neparastu.

Sagatavojoiet foto orientēšanās bilžu kolāžu ar kontrolpunktu attēliem un karti, kur meklēt bildēs attēlotos objektus.
Sagatavojiet foto orientēšanās bilžu kolāžu ar kontrolpunktu attēliem un karti, kur meklēt bildēs attēlotos objektus.

Atgriežoties mājās sagatavojiet bilžu kolāžu (bildes jauktā secībā). Kā arī kartes tīrrakstu, kurā atzīmēti punkti ar objektu atrašanās vietām.

Paziņojiet par šo ideju saviem draugiem un radiem, kurus vēlaties aicināt piedalīties. Piemēram, sagatavojiet ielūgumus vai piezvaniet. Ielūgums var būt arī kā plakāts, kuru jūs veidojat kopā ar bērniem un vēlāk citiem nosūtat bildi. Plakātā jānorāda – tikšanās vieta, laiks, līdzi nepieciešamās lietas (rakstāmlietas, fotoaparāts). Norādiet arī to, ka komandas dalībniekiem jābūt vienojošam noformējumam.

Ņemot vērā jūsu budžetu, sarūpējiet nelielas balviņas, katrai komandai. Piemēram, paštaisītas medaļas, Latvijas karti, automašīnas logu tīrīšanas šķidrumu, pašu ceptus cepumus vai bērnu gatavotas dāvaniņas.

Foto orientēšanās Norise

Sapulcējaties noteiktajā laikā un vietā, tur dalībniekiem izstāstiet noteikumus – jāsameklē attēlos redzamos objektus un, pēc iespējas līdzīgi attēlam, tie jānofotografē. Jānosauc šo objektu meklēšanai atvēlētais laiks (atkarīgs no maršruta lieluma). Jāpaskaidro, ka par katru atrasto objektu komandai pienākas 10 punkti un, ja kavēs atvēlēto laiku, tiks piešķirti soda punkti.

Katrai komandai, pēc jūsu izvēlētas kārtības, piešķiriet karti, attēlu kolāžu un atzīmējiet starta laiku.

Kad komandas sāk atgriezties, piefiksējiet finiša laiku un atzīmējiet, skatoties komandas fotoaparātos, kurus objektus viņi ir atraduši.

Saskaitiet komandu iegūtos punktus un paziņojiet uzvarētāju.