Piedzīvojumu sacensības Barona mantojums 2017

Nolikums

1. Sacensību vieta un laiks

Lielajā piektdienā, 14. aprīlī no Bauskas līdz Rundālei.

 • No 9:00 dalībnieku ierašanās, sacensību karšu un inventāra saņemšana.
 • 10:00 kopējais starts.
 • no 17.00 – 21:00 Finišs.
 • Sacensību kontrollaiks ir 8 stundas.
 • 18:30 Sacensību uzvarētāju apbalvošana.

2. Sacensību dalībnieki

Par sacensību dalībnieku var kļūt ikviens, kurš apzinās savas spējas veikt distanci, piekrīt šī Nolikuma noteikumiem un ir nokārtojis pieteikuma formalitātes. Dalībnieki, kas jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties tikai vienā laivā ar kādu no saviem vecākiem vai to pilnvarotu pavadoni.

Komanda sastāv 3 dalībniekiem, 2 vīriešiem un 1 sievietes

3. Distance

Sacensību distance vedīs no Bauskas līdz Mežotnei un tālāk uz Rundāli.

4. Sacensību vērtēšana

Uzvar tā komanda, kas savāc vislielāko punktu summu apmeklējot kontrolpunktus un pildot speciālos uzdevumus

Komandas iegūst punktus par apmeklētajiem kontrolpunktiem

5. Nepieciešamais inventārs

 • Laiva – dalībnieki piedalās ar savu kanoe laivu vai to nomā. 3 vietīgas Kanoe laivas noma ar piegādi sacensību vietā ir 30 €.
 • Glābšanas veste. Nomājot laivu, glābšanās vestes nāk līdzi komplektā.
 • Kompass – noderēs, lai pareizi pagrieztu karti un saprastu uz kuru pusi jāairē, jo straumes virziens Zemgales upēs var mainīties.
 • Pārtika un dzeramais ūdens (pēc dalībnieka ieskatiem). Drošas izcelsmes avotu apvidū nav.
 • Digitālais fotoaparāts ar uzlādētu akumulatoru un iespēju ievietot ūdensdrošā iepakojumā.
 • Mobilais telefons (vismaz viens uz komandu). Tiks izmantota WhatsApp aplikācija komandas rezultātu fiksēšanai un arī komandas varēs sekot līdzi pārējo komandu progresam sacensību grupā.
 • Piemērots apģērbs 

7. Dalības maksa un Pieteikumi sacensībām

Pieteikšanās sacensībām notiek izpildot pieteikuma formu internetā www.multisports.lv

Dalības maksa
1 dalībniekam
Reģistrācijas laiks
15 € līdz 28. martam (24:00)
18 € no 29. marta  līdz 4. aprīlim(24:00)
21 € no 5. līdz 11. aprīlim
24 € no 12. aprīļa

Norādītajā dalības maksā nav iekļauta laivas noma. Kas ir 30 € par kanoe laivu.

Dalības maksa un laivas noma maksājama organizatoru bankas kontā 2 dienu laikā no komandas pieteikuma iesniegšanas mājas lapā.

Rekvizīti:

Biedrība “Ozolnieku airēšanas klubs“
Reģ. Nr. 40008245975
Kļavu 6, Ozolnieki, LV-3018
Swedbank AS
LV14HABA0551041168117

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dalības maska sedz maršruta sagatavošanu un karšu druku, tiesnešu darbu, ēdienu finišā, balvas un citus organizatoriskus izdevumus.

Atsakot dalību 10 dienas iepriekš, tiek atmaksāti 90% no dalības un laivas nomas maksas, 9 – 3 dienas iepriekš 75%. Atasakot dalību pirms pasākuma tiek atmaksāti 50% no dalības maksas. Nepaziņojot par neierašanos dalības maksa var tikt neatmaksāta.

8. Dalībniekiem sacensībās aizliegts

 • Izmantot jebkādus elektroniskos navigācijas priekšmetus.
 • Pārkāpt godīgas spēles principus.
 • Atstāt distancē jebkāda veida atkritumus.

Par šo noteikumu neievērošanu komanda var tikt diskvalificēta.

9. Pušu atbildība

Sacensību organizators ir atbildīgs par visu šajā Nolikumā noteikto organizatora pienākumu izpildi pilnā apjomā un labā kvalitātē.

Sacensību dalībnieks, iesniedzot pieteikuma anketu, apliecina, ka piekrīt šajā Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem, apņemas tos ievērot un apzinās savu atbildību par personīgo drošību distancē, neceļot pretenzijas pret sacensību organizatoriem par iespējamām traumām, kas var tikt gūtas pieredzes trūkuma, apstākļu nenovērtēšanas, paša dalībnieka vai citu sacensību dalībnieku nevērības dēļ.

10. Kontakti

 • Ozolnieku airēšanas klubs
 • Tel. +371 23202900
 • e-pasts: info@ozolaivas.lv

Apraksts

Darbības objekti būs:

 • Bauskas pils brauciena sākumā, aptaustam lielgabalu un novērtējam pils viduslaiku daļas torņa augstumuun citus parametrus.
 • Sekosim strautam ar nosaukumu Kaucis līdz gaistošajai Saulaines pilij un Barona dārgumu slēptuvei pa ceļam uz to.
 • Ziedoņa klintis un lielā priede.
 • Šausmu pērle – Bornsmindes pils ;-p
 • Mākslīgās pilsdrupas virs Jumpravmuižas klintīm. (Tas ir privātīpašums, tāpēc jāuzvedas ļooti godīgi – zāli nededzinam, atkritumus neizmētājam un kokus nelaužam).
 • Brauksim garām Ceplim – varbūt izkāpsim.
 • Tālāk kāpiens nelielā graviņā.
 • Lielupes posma izskaņā Mežotnes pils ar parku.
 • Mežotnes pilskalns un baznīca.
 • Tālāk ceļš vedīs cauri brikšņiem uz zvaigznēm, nē 2. laivu posmu.
 • Finišs būs pa ceļam uz piknika vietu pie Pilsrundāles ūdenskrātuves.

Komandas pieteikuma forma

Dalībnieku limits sacensībās ir 24 komandas

Atvērt/aizvērt pieteikuma formu


Komandas nosaukums:
Komandas interneta lapa (bez http://):
Komandas bilde vai logo, ja ir:
Komandas dalībnieki: (Komanda sastāv no 2 vīriešiem un 1 sievietes.

# Vārds Uzvārds Dz.gads
1
2
3
Komandas pieteicēja e-pasts:
Komandas pieteicēja tālr.nr.:
Kanoe laivas noma: Ir sava laivaVēlamies nomāt laivu
Ar sacensību NOLIKUMU esmu iepazinies un piekrītu tā noteikumiem:

Ieraksti captcha kodu:


Pieteiktie dalībnieki

Lai tikko pieteiktā komanda būtu redzama sarakstā lūdzu

Bildes

IMG_2585 - Copy IMG_2653 - Copy IMG_2679 - Copy

 • . . .

Rezultāti

. . .

Stāsti

 

.  .  .